ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εταιρεία που διαχειρίζεται αυτήν την ιστοσελίδα είναι η SC TERMOFARC TECHNOLOGIES SRL, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Ρουμανίας με αριθμό J08 / 1047/2014, με CUI RO33399146 στο εξής καλούμενη «εταιρεία».

Εφεξής καλούμενος ως «χρήστης», πρόκειται για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο με σκοπό την ενημέρωση του εαυτού του ή την αγορά προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο μέσω αυτού. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την ιστοσελίδα μόνο εάν συμφωνεί και σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η περιήγηση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον χρήστη αντιπροσωπεύει τη συμφωνία του χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Αυτό το κείμενο αντιπροσωπεύει τη γνώση και την υποχρέωση της εταιρείας να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρώπη και τη Ρουμανία.

Αντιλαμβάνοντας τις διατάξεις που αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις, ο χρήστης αναγνωρίζει και αναλαμβάνει τις συνέπειες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες διατάξεις. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, η εταιρεία είναι στη διάθεσή σας κατά το πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στις σελίδες των προϊόντων.

Για ειδοποιήσεις, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτήν την ιστοσελίδα στη σελίδα επικοινωνίας.