Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδικτυακό περιβάλλον έχει καταστεί νομική και υποχρεωτική αναγκαιότητα. Οποιοσδήποτε χειριστής πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη, τον συνεργάτη, τον χρήστη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να εγγυάται την φύλαξη τους.

SC TERMOFARC TECHNOLOGIES SRL με έδρα στη Ρουμανία, κομητεία Brasov, πόλη Sacele, οδός Brasovului 118 και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Ρουμανίας με αριθμό J08 / 1047/2014, με CUI RO33399146 ως εταιρεία χειριστή, η οποία δεν επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία χρήστη και αποθήκευσης δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα

Πληροφορίες σχετικά με το ταυτοποιημένο / ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, υπογραφή, χρηματοοικονομικά στοιχεία, πληροφορίες που ζητούνται από συγκεκριμένες αρχές για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, πληροφορίες από οπτικοακουστική παρακολούθηση μετά από επίσκεψη του πελάτη σε τοποθεσία που παρέχει τις υπηρεσίες της εταιρείας, παρακολούθηση ήχου-βίντεο κατά τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, IP, κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την εκτέλεση της δραστηριότητας.
Οποιαδήποτε ενέργεια (σύνολο ενεργειών) όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη σε τρίτα μέρη με μετάδοση, διάδοση, ένωση ή συνδυασμό, αποκλεισμό, αρχειοθέτηση, διαγραφή, καταστροφή δεδομένων μπορεί να εισέλθει τη σφαίρα των προσωπικών δεδομένων (άμεσα ή έμμεσα).

Πηγές συλλογής πληροφοριών

• όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή τις εφαρμογές που ανήκουν στην εταιρεία, μπορείτε να ζητήσετε τη συμπλήρωση εντύπων, ερωτηματολογίων (χωρίς την υποχρέωση αποδοχής) που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών.
• άμεσες και έμμεσες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας, των συνεργατών και των χρηστών.
• εξωτερικές πηγές ειδικά για δημόσιους φορείς.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από χρήστες

• απ’ ευθείας.
• χρήση του προγράμματος περιήγησης και των δεδομένων κίνησης του χρήστη.
• χρήση cookies.

Άμεση συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η τοποθέτηση παραγγελίας (με ή χωρίς δημιουργία λογαριασμού) σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να σημαίνει το αίτημα για όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, τιμολόγησης και παράδοσης.
• τα συμβατικά δεδομένα διατηρούνται για 3 χρόνια (γενική συνταγή).
• Τα δημοσιονομικά δεδομένα διατηρούνται για 10 χρόνια (δημοσιονομική νομοθεσία).
• Παραγγελίες δεν μπορούν να τηρηθούν χωρίς τα παραπάνω δεδομένα.

Στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης, μπορούμε να σας ζητήσουμε να μας δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λύσουμε το πρόβλημά σας (άλλα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν εάν είναι απαραίτητο). Η επικοινωνία εντός των υπηρεσιών υποστήριξης της εταιρείας μπορεί να καταγραφεί.

Η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο συνοδεύεται από το αίτημα να μας δώσετε μια διεύθυνση email για μια εξατομικευμένη επικοινωνία, η αποθήκευση παύει με την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό μας επεξεργάζονται από τους τραπεζικούς μας συνεργάτες και οι τραπεζικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε αυτούς.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων με χρήση δεδομένων κίνησης

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας από οποιαδήποτε συσκευή παρέχετε πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, η ώρα της επίσκεψης, η τοποθεσία, οι σελίδες που επισκεφτήκατε. Οι υπηρεσίες ανάλυσης εξωτερικής κίνησης (π.χ. Google Analytics) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη διασφάλιση και διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου.

Συλλογή δεδομένων μέσω cookies (ανά περίοδο λειτουργίας και διορθωμένη)

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης, προτιμήσεων γλώσσας, φίλτρων για την προστασία ανηλίκων, τύπους διαφημίσεων που έχουν εγκριθεί ή περιοριστεί, κ.λπ.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία εντοπίζει (με τα μέσα που ορίζονται παραπάνω) πιθανούς χρήστες που έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρακολουθεί τις σχετικές λειτουργίες, διεξάγει έρευνες ή/και προφίλ σε δραστηριότητες μάρκετινγκ, πραγματοποιεί εσωτερικές αναλύσεις ειδικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εταιρεία επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα προκειμένου να επιλύσει διάφορες νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών. Η αρχειοθέτηση των πληροφοριών γίνεται τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά. Υπάρχουν νομικά ρυθμιζόμενα κρατικά ιδρύματα που μπορούν να ζητήσουν αναφορές που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Σε ποια βάση γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ο νόμος που ορίζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχει εκδοθεί και τίθεται σε ισχύ στη Ρουμανία ως εξής:
– (άρθρο 6 (1) β GDPR) – αναφέρεται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω της φόρμας παραγγελίας.
– (άρθρο 6 παράγραφος 1 γ ΓΚΠΔ) αναφέρεται στα υποχρεωτικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίων.
– (άρθρο 6 παράγραφος 1 του GDPR) είναι απαραίτητο να ζητήσετε τη συγκατάθεση για να τη χρησιμοποιήσετε